Posted in Kursus Utama

Kursus Utama

Antara kursus utama yang telah diikuti di UKM sehingga masa kini ialah

  • Anatomi & Fisiologi Kesihatan I
  • Anatomi & Fisiologi Kesihatan II
  • Biokimia Metabolisme
  • Histologi
  • Biologi Molekul Asas
  • Sains Tingkahlaku
Advertisements